Vår affärsidé är
Att med kundens intresse i centrum och med bibehållen hög kvalitet erbjuda service och underhåll, produkter, utbildning och övning samt konsulttjänster inom den privata och offentliga sjukvårdssektorn. Bolagets arbete skall hela tiden styras av kundens behov och dennes problem.

 

Vi arbetar med:
•  Kort och långtidslagring av förnödenheter
•  Konsulttjänster.
•  Utbildning och övning.
•  Försäljning/förmedling.
•  Service och underhållKompetens och erfarenhet
SEMS medicinteknisk service är en kompetent service- och underhållsresurs. Erfarenhet och kompetens är den grund vi står på. Erfarenhet har vi samlat under många års verksamhet inom det medicintekniska området. Kompetensen förnyar vi ständigt, genom nära kontakter med den tekniska utvecklingen inom vårt område, både övergripande och när det gäller de olika leverantörernas produktutveckling. Våra kvalificerade servicetekniker har lång erfarenhet och en stor kompetens på medicintekniska produkter.

 

Till Er tjänst

För dig betyder våra tjänster:

  • ökad säkerhet i vården, både för dig och patienterna bättre teknisk funktion för korrekt analys, diagnostik och behandling
  • högre tillgänglighet, med färre och kortare avbrottstider och mindre slöseri med din och patienternas tid
  • bättre totalekonomi genom att du arbetar effektivare och utnyttjar dina investeringar på bästa sätt.
Skapad med publiceringsverktyget eContent.