Kris & Katastroflagring

Socialstyrelsen lagrar viss utrustning/materiel för kris och katastrof. Beredskapslagren består främst av viss medicinteknisk utrustning, utrustning för skadeplats, vårdplatsutrustning och vissa omsättnings- och långtidslagrade läkemedel.

SEMS AB har Socialstyrelsens uppdrag att sköta beredskapslagret vad gäller administration, hantering, lagring, underhåll och omstrukturering. SEMS har även uppdraget att förbereda utlåningsärenden m. fl. ärenden för beslut av Socialstyrelsen. Lageradministrationen av beredskapslagret sköts från SEMS lokalkontor i Arlanda Stad; SEMS AB Generatorgatan 2, 195 60 ARLANDA STAD.

 

Tidigare var beredskapslagret avsett för krigsskadade, med stora utlastningsvolymer på pall. Reduceringen och omstrukturering av lagren pågår till att omfatta beredskapslager avsett för kris och katastrofhändelser.

Utredning pågår bland annat för utveckling av särskilda materielsatser, i första hand för omhändertagande på skadeplats, för att vid behov kunna förstärka sjukvårdshuvudmännens beredskap och/eller för internationella insatser. Av befintlig utrustning för skadeplats planeras nya satser att skapas för att bättre motsvara dagens krav.

 

Skapad med publiceringsverktyget eContent.