Länkar

www.swedeproducts.se

 

www.proflextentsystem.se

Koncernförhållande

SEMS AB ingår i koncernen Swedich Medical Technology AB, där bolaget är ett helägt dotterbolag.

I SEMS AB ingår numera också bolaget Svensk Beredskapslagreing AB som ett affärsområde.

 

Sv. Akut & Katastrofutrustning AB/SWEDE är ett systerbolag som sysslar med tillverkning och försäljning av katastrofutrustning med specialinriktning på kemskydd och personsanering.

 

ProFlexTensystem ingår som ett affärsområde i SWEDE och sysslar med försäljning och tillverkning av tält och väderskydd. En av ProFlexTensystems störrsta kunder är FMV/FM.

 

 

Skapad med publiceringsverktyget eContent.