SEMS AB

Bolaget bedriver verksamhet inom kris och katastrofförsörjning både när det gäller försörjning av utrustning liksom tjänster, främst inom det katastrofmedicinska området.
Bolagets ambition är att med en helhetslösning säkerställa kundens behov och önskningar.
Bolagets kundgrupper återfinns främs myndigheter, med också den offentliga och privata sjukvårdssektorn samt leverantörer och tillverkare av medicinteknisk utrustning.
De produkter och tjänster som bolaget representerar skall vara tongivande inom sin nisch, vidare skall bolaget vara drivande gällande utveckling av nya tjänster och koncept inom verksamhetsområdena. Verksamheten skall erbjuda hög kvalitet alltifrån första kontakten till avslutat uppdrag. Bolagets arbete skall hela tiden styras av kundens behov och dennes problem.
 

Skapad med publiceringsverktyget eContent.